An attempt to recreate the outfit of a Vendel period woman from Östergötland

My aim is to recreate the clothing of a woman from the latter part of the Iron age, more specifically the 7th century, in the Swedish province of Ostrogothia/Östergötland. In Sweden we call this the Vendel period (ca 550 – 800 AD). It forms the first part of the later Iron age, but it comes […]

Ett försöka att återskapa en vendeltida kvinnas klädedräkt från Östergötland

Jag siktar på järnålder i Östergötland, 600-tal (Vendeltid ca år 550-800 e.Kr.) i Svensk historieskrivning. Det vill säga innan Vikingatid (ca år 800-1050 e.Kr.) och efter Romersk järnålder och Folkvandringstid (ca år 0-550 e:Kr.) Men eftersom vi har väldigt få källor från tidsperioden så har jag varit tvungen att delvis basera mina tolkningar på fynd […]